آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (کاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کاشان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 28,726 16,925,775,333 Rls. 174,557 $
2 1 1398 کاشان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 96,000 8,238,004,800 Rls. 91,200 $
3 1 1398 کاشان ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 37,447 6,168,321,764 Rls. 63,768 $
4 1 1398 کاشان ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 280 134,046,700 Rls. 1,484 $
مجموع کل
31,466,148,597 ريال
مجموع کل
331,009 دلار
[1]