آمار کل " صادرات به" کشور (بلوروس) گمرک (کاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کاشان بلوروس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 41,700 30,352,156,042 Rls. 336,018 $
مجموع کل
30,352,156,042 ريال
مجموع کل
336,018 دلار
[1]