آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (چوئبده)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 294,440 68,920,047,328 Rls. 707,351 $
2 1 1398 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 41,130 31,335,644,880 Rls. 328,450 $
3 1 1398 چوئبده کويت 08071100 هندوا نه، تازه 712,475 15,055,747,897 Rls. 152,869 $
4 1 1398 چوئبده کويت 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 33,950 7,847,511,945 Rls. 86,877 $
5 1 1398 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 135,139 5,819,802,373 Rls. 64,867 $
6 1 1398 چوئبده کويت 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 22,998 3,301,300,324 Rls. 36,796 $
7 1 1398 چوئبده کويت 12071000 هسته ميوه نخل و مغز آن حتي خرد شده 58,770 2,468,267,616 Rls. 22,424 $
8 1 1398 چوئبده کويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 4,260 1,377,229,692 Rls. 15,162 $
9 1 1398 چوئبده کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 4,772 685,004,565 Rls. 7,635 $
10 1 1398 چوئبده کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,455 368,000,346 Rls. 4,074 $
11 1 1398 چوئبده کويت 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 980 177,044,840 Rls. 1,960 $
مجموع کل
137,355,601,806 ريال
مجموع کل
1,428,465 دلار
[1]