آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 2,483,180 75,654,019,594 Rls. 769,786 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 352,000 55,837,287,000 Rls. 593,567 $
3 1 1398 چابهار پاکستان 31022900 املاح مضاعف و مخلوط هاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 137,310 2,056,227,520 Rls. 18,681 $
مجموع کل
133,547,534,114 ريال
مجموع کل
1,382,034 دلار
[1]