آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (پلدشت)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 پلدشت آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 38,510 13,620,102,011 Rls. 139,188 $
2 1 1398 پلدشت آذربايجان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 125,070 5,246,014,460 Rls. 51,802 $
3 1 1398 پلدشت آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 30,785 4,167,101,297 Rls. 42,023 $
4 1 1398 پلدشت آذربايجان 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 537,500 3,964,793,989 Rls. 39,368 $
5 1 1398 پلدشت آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 101,025 3,829,584,883 Rls. 37,479 $
6 1 1398 پلدشت آذربايجان 16041400 ـ ـ ماهی تن، ‌لیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآورده‌ها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 9,632 3,609,470,592 Rls. 36,099 $
7 1 1398 پلدشت آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 14,000 3,496,325,000 Rls. 33,100 $
8 1 1398 پلدشت آذربايجان 95030090 اجزاء و قطعات 10,500 2,914,779,590 Rls. 31,505 $
9 1 1398 پلدشت آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 19,985 2,714,410,046 Rls. 27,384 $
10 1 1398 پلدشت آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 35,500 2,579,423,517 Rls. 24,853 $
11 1 1398 پلدشت آذربايجان 73158900 زنجيرکه در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 25,000 2,327,666,804 Rls. 24,365 $
12 1 1398 پلدشت آذربايجان 95030080 --- سایر 7,000 1,917,687,000 Rls. 19,336 $
13 1 1398 پلدشت آذربايجان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 3,300 1,788,514,200 Rls. 19,800 $
14 1 1398 پلدشت آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 40,660 1,608,703,684 Rls. 15,484 $
15 1 1398 پلدشت آذربايجان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 12,000 1,100,710,000 Rls. 10,000 $
16 1 1398 پلدشت آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 2,350 1,004,876,340 Rls. 9,129 $
17 1 1398 پلدشت آذربايجان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 3,000 1,002,651,900 Rls. 11,100 $
18 1 1398 پلدشت آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,750 951,013,440 Rls. 8,640 $
19 1 1398 پلدشت آذربايجان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 2,900 798,014,750 Rls. 7,250 $
20 1 1398 پلدشت آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 4,000 748,482,800 Rls. 6,800 $
21 1 1398 پلدشت آذربايجان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 20,000 739,922,744 Rls. 7,387 $
22 1 1398 پلدشت آذربايجان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 20,000 716,111,428 Rls. 7,198 $
23 1 1398 پلدشت آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,500 589,113,605 Rls. 5,805 $
24 1 1398 پلدشت آذربايجان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 4,000 563,104,400 Rls. 6,200 $
25 1 1398 پلدشت آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 6,000 561,362,100 Rls. 5,100 $
26 1 1398 پلدشت آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,500 539,347,900 Rls. 5,359 $
27 1 1398 پلدشت آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8,500 519,903,900 Rls. 5,100 $
28 1 1398 پلدشت آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,000 502,426,400 Rls. 5,082 $
29 1 1398 پلدشت آذربايجان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 2,000 451,645,000 Rls. 5,000 $
30 1 1398 پلدشت آذربايجان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 2,000 451,645,000 Rls. 5,000 $
31 1 1398 پلدشت آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 10,000 434,482,490 Rls. 4,810 $
32 1 1398 پلدشت آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 4,500 423,927,015 Rls. 4,185 $
33 1 1398 پلدشت آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 4,765 407,774,816 Rls. 4,452 $
34 1 1398 پلدشت آذربايجان 73143100 شبکه توري، پرچين ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، آبکاري شده يا ا ندودشده باروي. 3,200 337,698,206 Rls. 3,214 $
35 1 1398 پلدشت آذربايجان 73143900 شبکه توري، پرچين، ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، که در جاي ديگرگفته نشده. 1,400 308,198,800 Rls. 2,800 $
36 1 1398 پلدشت آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك 35,000 293,253,675 Rls. 3,025 $
37 1 1398 پلدشت آذربايجان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 1,565 275,177,500 Rls. 2,500 $
38 1 1398 پلدشت آذربايجان 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 520 249,798,600 Rls. 2,700 $
39 1 1398 پلدشت آذربايجان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,200 200,530,380 Rls. 2,220 $
40 1 1398 پلدشت آذربايجان 08071100 هندوا نه، تازه 10,000 180,658,000 Rls. 2,000 $
41 1 1398 پلدشت آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 9,000 133,518,350 Rls. 1,279 $
42 1 1398 پلدشت آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 7,000 126,216,600 Rls. 1,397 $
43 1 1398 پلدشت آذربايجان 70049010 ـ ـ ـ برای شیشه اپتیکی/شيشه‌كشيده و شيشه باد شده، به صورت ورق، حتي داراي يك لايه جاذب، منعكس‌كننده يا مانع از انعكاس ولي كار نشده به نحوي ديگر. 5,000 90,329,000 Rls. 1,000 $
44 1 1398 پلدشت آذربايجان 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 500 90,329,000 Rls. 1,000 $
45 1 1398 پلدشت آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 13,000 71,546,150 Rls. 792 $
46 1 1398 پلدشت آذربايجان 25174100 دانه دانه ها (granules)، و پودر سنگ مرمر 21,000 54,197,400 Rls. 600 $
مجموع کل
68,702,544,762 ريال
مجموع کل
689,913 دلار
[1]