آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 88,000 27,182,667,136 Rls. 301,184 $
2 1 1398 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 81,508 9,397,908,105 Rls. 98,495 $
3 1 1398 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 81,400 7,270,130,070 Rls. 69,190 $
4 1 1398 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 44,958 5,847,899,460 Rls. 64,740 $
5 1 1398 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 10,600 5,266,180,700 Rls. 58,300 $
6 1 1398 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,351,960 5,080,758,152 Rls. 50,610 $
7 1 1398 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 26,987 3,490,944,863 Rls. 38,647 $
8 1 1398 همدان عراق 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 8,700 2,182,800,285 Rls. 24,165 $
9 1 1398 همدان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 18,990 2,090,248,290 Rls. 18,990 $
10 1 1398 همدان عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 68,393 1,853,370,422 Rls. 20,555 $
11 1 1398 همدان عراق 04031090 ماست 34,962 1,734,561,198 Rls. 17,481 $
12 1 1398 همدان عراق 25090090 ساير اشکال گل سفيد به استثناي گل سفيد خام 5,000 1,499,936,350 Rls. 16,605 $
13 1 1398 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 11,100 1,425,621,750 Rls. 15,000 $
14 1 1398 همدان عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 8,240 1,154,983,316 Rls. 12,854 $
15 1 1398 همدان عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 6,480 893,941,670 Rls. 9,470 $
16 1 1398 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 6,288 849,092,600 Rls. 9,400 $
17 1 1398 همدان عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 9,156 827,052,324 Rls. 9,156 $
18 1 1398 همدان عراق 44140090 قاب چوبي براي تابلو،عكس، اينه واشياء همانند غير ازصنايع دستي 1,700 748,482,800 Rls. 6,800 $
19 1 1398 همدان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,700 391,258,622 Rls. 4,229 $
20 1 1398 همدان عراق 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,800 309,079,368 Rls. 2,808 $
21 1 1398 همدان عراق 20057000 زيتون، محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه، يخ نزده 2,900 269,812,723 Rls. 2,987 $
22 1 1398 همدان عراق 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 550 180,658,000 Rls. 2,000 $
23 1 1398 همدان عراق 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 470 169,818,520 Rls. 1,880 $
24 1 1398 همدان عراق 67021000 گل، برگ وميوه مصنوعي و اجزاء آن ها؛ اشياء ساخته شده از گل، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 550 160,928,460 Rls. 1,710 $
مجموع کل
80,278,135,184 ريال
مجموع کل
857,256 دلار
[1]