آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 همدان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 204,349 162,301,575,208 Rls. 1,634,521 $
مجموع کل
162,301,575,208 ريال
مجموع کل
1,634,521 دلار
[1]