آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,903,140 28,620,425,995 Rls. 283,138 $
2 1 1398 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 9,000,000 20,760,266,000 Rls. 191,000 $
3 1 1398 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 326,520 20,302,261,698 Rls. 210,273 $
4 1 1398 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم انفجاري 1,000,000 14,904,285,000 Rls. 165,000 $
5 1 1398 نوردوز ارمنستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 200,837 12,938,963,686 Rls. 133,048 $
6 1 1398 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 413,272 11,574,890,665 Rls. 120,970 $
7 1 1398 نوردوز ارمنستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 3,000,000 9,245,964,000 Rls. 84,000 $
8 1 1398 نوردوز ارمنستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 323,035 8,522,186,018 Rls. 89,029 $
9 1 1398 نوردوز ارمنستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 140,707 6,791,245,407 Rls. 68,666 $
10 1 1398 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 3,139,000 5,670,854,620 Rls. 62,780 $
11 1 1398 نوردوز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 63,166 5,471,381,023 Rls. 56,460 $
12 1 1398 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 114,945 4,769,542,126 Rls. 45,824 $
13 1 1398 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,089,000 4,329,726,715 Rls. 47,515 $
14 1 1398 نوردوز ارمنستان 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 104,200 4,185,411,502 Rls. 43,894 $
15 1 1398 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه، تازه 75,886 4,058,491,418 Rls. 42,785 $
16 1 1398 نوردوز ارمنستان 39233010 --- پریفرم (PET) 15,000 3,211,828,253 Rls. 35,557 $
17 1 1398 نوردوز ارمنستان 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 466,045 3,118,894,046 Rls. 31,375 $
18 1 1398 نوردوز ارمنستان 28362000 کربنات دي سديم 123,910 2,910,129,393 Rls. 32,217 $
19 1 1398 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 585,891 2,401,018,895 Rls. 25,593 $
20 1 1398 نوردوز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 23,354 2,234,706,460 Rls. 24,652 $
21 1 1398 نوردوز ارمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,916 2,215,599,255 Rls. 20,777 $
22 1 1398 نوردوز ارمنستان 84806000 قالب براي مواد معدني. 18,870 1,697,366,660 Rls. 18,370 $
23 1 1398 نوردوز ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 9,814 1,296,284,153 Rls. 14,351 $
24 1 1398 نوردوز ارمنستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 236,745 1,259,393,056 Rls. 13,136 $
25 1 1398 نوردوز ارمنستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 26,286 1,032,949,326 Rls. 10,813 $
26 1 1398 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 174,000 908,652,140 Rls. 9,100 $
27 1 1398 نوردوز ارمنستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 6,000 891,575,100 Rls. 8,100 $
28 1 1398 نوردوز ارمنستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت، سائيده شده، صيقلي شده. 39,650 834,862,374 Rls. 7,955 $
29 1 1398 نوردوز ارمنستان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 8,000 812,961,000 Rls. 9,000 $
30 1 1398 نوردوز ارمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 5,428 730,519,014 Rls. 8,142 $
31 1 1398 نوردوز ارمنستان 84039090 ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر 3,250 677,467,500 Rls. 7,500 $
32 1 1398 نوردوز ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,804 649,978,016 Rls. 7,184 $
33 1 1398 نوردوز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 124,710 606,034,370 Rls. 6,681 $
34 1 1398 نوردوز ارمنستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,800 540,381,956 Rls. 6,014 $
35 1 1398 نوردوز ارمنستان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 7,005 505,842,400 Rls. 5,600 $
36 1 1398 نوردوز ارمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 23,670 500,783,976 Rls. 5,544 $
37 1 1398 نوردوز ارمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 11,900 456,938,867 Rls. 5,093 $
38 1 1398 نوردوز ارمنستان 09030090 ـ ـ ـ سایر/ماته: 8,453 452,506,877 Rls. 4,111 $
39 1 1398 نوردوز ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 2,500 449,270,000 Rls. 5,000 $
40 1 1398 نوردوز ارمنستان 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 1,300 439,623,100 Rls. 4,900 $
41 1 1398 نوردوز ارمنستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 3,960 429,243,408 Rls. 4,752 $
42 1 1398 نوردوز ارمنستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 9,510 403,228,656 Rls. 4,464 $
43 1 1398 نوردوز ارمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,700 374,241,400 Rls. 3,400 $
44 1 1398 نوردوز ارمنستان 08101000 توت فرنگي، تازه 3,042 339,819,486 Rls. 3,413 $
45 1 1398 نوردوز ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,023 332,927,289 Rls. 3,693 $
46 1 1398 نوردوز ارمنستان 28080010 اسيد نيتريک 135,900 316,151,500 Rls. 3,500 $
47 1 1398 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 2,970 313,612,890 Rls. 3,390 $
48 1 1398 نوردوز ارمنستان 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 4,080 301,743,744 Rls. 3,261 $
49 1 1398 نوردوز ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,834 265,150,032 Rls. 2,409 $
50 1 1398 نوردوز ارمنستان 91061000 ساعت ثبت کننده زمان و ساعت ضبط کننده زمان 1,113 245,018,046 Rls. 2,713 $
51 1 1398 نوردوز ارمنستان 84321010 گاوا هن (خيش) داراي خاک برگردا ن 3,000 244,649,500 Rls. 2,500 $
52 1 1398 نوردوز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 1,775 240,455,798 Rls. 2,662 $
53 1 1398 نوردوز ارمنستان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 82,860 221,968,174 Rls. 2,074 $
54 1 1398 نوردوز ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 2,130 197,063,340 Rls. 2,130 $
55 1 1398 نوردوز ارمنستان 39219060 tee-shirt transferازپلي اميد 700 188,693,400 Rls. 2,100 $
56 1 1398 نوردوز ارمنستان 06031200 ـ ـ گل‌های میخک (Carnations)/گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشك‌كرده،سفيدكرده، رنگ‌كرده،‌آغشته يا‌آماده شده به نحو ديگر. 250 180,658,000 Rls. 2,000 $
57 1 1398 نوردوز ارمنستان 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 1,980 177,643,620 Rls. 1,980 $
58 1 1398 نوردوز ارمنستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 5,800 172,107,840 Rls. 1,740 $
59 1 1398 نوردوز ارمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 19,000 167,867,414 Rls. 1,858 $
60 1 1398 نوردوز ارمنستان 08055020 لیمو تازه 3,316 159,833,902 Rls. 1,658 $
61 1 1398 نوردوز ارمنستان 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 800 148,028,800 Rls. 1,600 $
62 1 1398 نوردوز ارمنستان 84159070 فن کويل 120 133,950,467 Rls. 1,493 $
63 1 1398 نوردوز ارمنستان 70193990 نطع، مت ماتريس تخته و محصولات نبافته همانند به غير از پشم شيشه 1,440 133,225,920 Rls. 1,440 $
64 1 1398 نوردوز ارمنستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 3,909 131,546,256 Rls. 1,464 $
65 1 1398 نوردوز ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 45,430 126,573,091 Rls. 1,387 $
66 1 1398 نوردوز ارمنستان 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 4,400 125,606,600 Rls. 1,400 $
67 1 1398 نوردوز ارمنستان 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 150 125,480,940 Rls. 1,140 $
68 1 1398 نوردوز ارمنستان 07092000 مارچوبه , تازه يا سرد کرده 432 91,579,072 Rls. 832 $
69 1 1398 نوردوز ارمنستان 52082900 پارچه هاي تار و پودباف، ازپنبه، سفيد شده، غير مذکور در جاي ديگر، باحداقل 85% پنبه به وزن هرمتر كمتر از200 گرم 133 85,631,892 Rls. 948 $
70 1 1398 نوردوز ارمنستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 23,000 85,116,560 Rls. 920 $
71 1 1398 نوردوز ارمنستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده) 16,760 75,695,702 Rls. 838 $
72 1 1398 نوردوز ارمنستان 07032000 سير 1,537 73,516,256 Rls. 740 $
73 1 1398 نوردوز ارمنستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 600 73,166,490 Rls. 810 $
74 1 1398 نوردوز ارمنستان 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 1,485 72,672,390 Rls. 810 $
75 1 1398 نوردوز ارمنستان 25151120 ـ ـ‌ ـ تراورتن 5,940 72,263,200 Rls. 800 $
76 1 1398 نوردوز ارمنستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 13,225 64,255,534 Rls. 711 $
77 1 1398 نوردوز ارمنستان 84151090 ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 80 54,459,433 Rls. 607 $
78 1 1398 نوردوز ارمنستان 07031000 پياز و موسير 1,260 49,959,720 Rls. 540 $
79 1 1398 نوردوز ارمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 250 45,164,500 Rls. 500 $
80 1 1398 نوردوز ارمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 6,000 27,755,400 Rls. 300 $
81 1 1398 نوردوز ارمنستان 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 1,000 27,755,400 Rls. 300 $
82 1 1398 نوردوز ارمنستان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 350 22,582,250 Rls. 250 $
83 1 1398 نوردوز ارمنستان 97019000 کولاژ وپلاهاي تزئيني همانند 94 20,693,348 Rls. 229 $
84 1 1398 نوردوز ارمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي، پرده (ا زجمله پرده کرکره) و اشياءهمانند و ملحقات آن ها ازمواد پلاستيک 60 18,065,800 Rls. 200 $
85 1 1398 نوردوز ارمنستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه، غير از متانال، اتانال 3,325 15,357,988 Rls. 166 $
86 1 1398 نوردوز ارمنستان 69049000 آجرمجوف، آجرسقف پوش و اشياء همانند ا زسرا ميک. 3,400 14,802,880 Rls. 160 $
87 1 1398 نوردوز ارمنستان 20031000 ـ قارچ از گونه آگاریکوس (Agaricus)/قارچ و دنبلان زميني، آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا در جوهر سركه. 250 13,758,875 Rls. 125 $
88 1 1398 نوردوز ارمنستان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 270 12,480,210 Rls. 135 $
89 1 1398 نوردوز ارمنستان 95030080 --- سایر 55 12,309,998 Rls. 137 $
90 1 1398 نوردوز ارمنستان 64039900 کفش با تخت كائوچو يا پلاستيك ورويه ا ز چرم طبيعي، که قوزک پا را نميپوشاند. 45 9,755,532 Rls. 108 $
91 1 1398 نوردوز ارمنستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 70 9,032,900 Rls. 100 $
92 1 1398 نوردوز ارمنستان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 90 6,459,768 Rls. 72 $
93 1 1398 نوردوز ارمنستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 240 4,312,992 Rls. 48 $
94 1 1398 نوردوز ارمنستان 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 700 3,140,165 Rls. 29 $
مجموع کل
200,239,695,828 ريال
مجموع کل
2,048,182 دلار
[1]