آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (مهران-ایلام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مهران-ایلام گرجستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 21,126,292,000 Rls. 220,000 $
مجموع کل
21,126,292,000 ريال
مجموع کل
220,000 دلار
[1]