آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران-ایلام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مهران-ایلام عراق 08071100 هندوا نه، تازه 17,720,000 910,865,983,000 Rls. 9,453,243 $
2 1 1398 مهران-ایلام عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 8,155,980 388,805,805,958 Rls. 3,937,596 $
3 1 1398 مهران-ایلام عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 633,321 159,508,973,177 Rls. 1,633,620 $
4 1 1398 مهران-ایلام عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 2,708,244 136,869,253,922 Rls. 1,448,910 $
5 1 1398 مهران-ایلام عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 526,716 119,806,850,280 Rls. 1,255,321 $
6 1 1398 مهران-ایلام عراق 95030080 --- سایر 183,461 51,180,024,191 Rls. 545,116 $
7 1 1398 مهران-ایلام عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 414,007 48,924,876,509 Rls. 515,889 $
8 1 1398 مهران-ایلام عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 571,630 46,590,331,393 Rls. 477,214 $
9 1 1398 مهران-ایلام عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 308,232 42,189,825,282 Rls. 458,186 $
10 1 1398 مهران-ایلام عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 133,335 35,940,478,462 Rls. 358,793 $
11 1 1398 مهران-ایلام عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 30,625 34,982,951,020 Rls. 359,936 $
12 1 1398 مهران-ایلام عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 193,663 34,935,813,108 Rls. 360,921 $
13 1 1398 مهران-ایلام عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 241,450 34,332,597,099 Rls. 369,895 $
14 1 1398 مهران-ایلام عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 387,512 32,239,797,314 Rls. 307,401 $
15 1 1398 مهران-ایلام عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 182,180 28,279,153,280 Rls. 298,607 $
16 1 1398 مهران-ایلام عراق 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 31,300 26,606,652,760 Rls. 259,360 $
17 1 1398 مهران-ایلام عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 40,030 26,460,642,072 Rls. 270,456 $
18 1 1398 مهران-ایلام عراق 87079090 بدنه براي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور در جاي ديگر 64,786 24,407,141,832 Rls. 252,752 $
19 1 1398 مهران-ایلام عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 101,150 23,202,006,975 Rls. 245,676 $
20 1 1398 مهران-ایلام عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,366,470 21,986,841,059 Rls. 224,731 $
21 1 1398 مهران-ایلام عراق 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 79,023 20,929,368,421 Rls. 222,214 $
22 1 1398 مهران-ایلام عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 70,402 19,612,307,154 Rls. 202,897 $
23 1 1398 مهران-ایلام عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 126,695 18,098,295,674 Rls. 199,976 $
24 1 1398 مهران-ایلام عراق 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 51,600 17,111,900,550 Rls. 180,750 $
25 1 1398 مهران-ایلام عراق 84178000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي 63,800 16,722,018,948 Rls. 175,588 $
26 1 1398 مهران-ایلام عراق 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 21,373 16,542,111,181 Rls. 178,292 $
27 1 1398 مهران-ایلام عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 31,890 16,130,906,130 Rls. 175,170 $
28 1 1398 مهران-ایلام عراق 17049010 سوهان 25,350 15,909,448,820 Rls. 174,596 $
29 1 1398 مهران-ایلام عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 24,245 15,708,720,099 Rls. 172,773 $
30 1 1398 مهران-ایلام عراق 84335190 ساير کمباين بردا شت، غير مذكور در جاي ديگر 34,840 15,339,494,560 Rls. 139,360 $
31 1 1398 مهران-ایلام عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 21,366 15,281,606,178 Rls. 162,644 $
32 1 1398 مهران-ایلام عراق 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 76,335 14,503,224,570 Rls. 160,648 $
33 1 1398 مهران-ایلام عراق 84369900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد 76,842 13,570,340,870 Rls. 150,555 $
34 1 1398 مهران-ایلام عراق 08055020 لیمو تازه 164,340 13,547,461,615 Rls. 145,692 $
35 1 1398 مهران-ایلام عراق 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 46,340 13,050,343,200 Rls. 144,396 $
36 1 1398 مهران-ایلام عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 21,598 12,767,944,038 Rls. 132,276 $
37 1 1398 مهران-ایلام عراق 62099000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 11,115 12,484,078,185 Rls. 128,310 $
38 1 1398 مهران-ایلام عراق 08105000 کيوي، تازه 177,100 12,404,122,639 Rls. 132,860 $
39 1 1398 مهران-ایلام عراق 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 29,940 12,072,830,920 Rls. 131,829 $
40 1 1398 مهران-ایلام عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 57,600 11,764,055,200 Rls. 119,400 $
41 1 1398 مهران-ایلام عراق 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 39,818 11,629,872,306 Rls. 119,454 $
42 1 1398 مهران-ایلام عراق 91052900 ساعت هاي ديوا ري غير برقي 37,560 11,272,768,200 Rls. 112,680 $
43 1 1398 مهران-ایلام عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 42,310 10,837,392,794 Rls. 104,059 $
44 1 1398 مهران-ایلام عراق 70071990 ساير شيشه هاي ا يمني آب دا ده غير مذکور در جاي ديگر 190,150 10,680,531,720 Rls. 114,129 $
45 1 1398 مهران-ایلام عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غير ازنخ دوخت ودوز)،عرضه شده براي خرده فروشي 31,525 10,266,341,775 Rls. 94,575 $
46 1 1398 مهران-ایلام عراق 46012900 حصيرها، پوشش كف و پرده ها از ساير مواد گياهي غير مذكور 50,214 10,078,663,788 Rls. 106,592 $
47 1 1398 مهران-ایلام عراق 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 23,600 9,901,174,400 Rls. 92,387 $
48 1 1398 مهران-ایلام عراق 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 18,000 9,755,532,000 Rls. 108,000 $
49 1 1398 مهران-ایلام عراق 44209090 جعبه براي زيورآلات يا كارد وچنگال واشياء همانند ازچوب 35,964 9,611,748,376 Rls. 101,903 $
50 1 1398 مهران-ایلام عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 38,685 9,498,069,694 Rls. 96,165 $
51 1 1398 مهران-ایلام عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 23,284 9,335,860,904 Rls. 89,749 $
52 1 1398 مهران-ایلام عراق 87168090 ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغير مذكور 46,700 9,211,506,864 Rls. 102,026 $
53 1 1398 مهران-ایلام عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 94,090 9,082,400,292 Rls. 100,548 $
54 1 1398 مهران-ایلام عراق 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب باف 5,626 8,917,291,994 Rls. 81,014 $
55 1 1398 مهران-ایلام عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 32,024 8,817,317,582 Rls. 96,072 $
56 1 1398 مهران-ایلام عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 39,634 8,782,955,212 Rls. 88,638 $
57 1 1398 مهران-ایلام عراق 91069090 سايردستگاه هاي ثبت اوقات روز، سنجش، ثبت يا نشان دادن فواصل زمان، غير مذكور در جاي ديگر 31,307 8,482,334,517 Rls. 93,921 $
58 1 1398 مهران-ایلام عراق 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 42,560 8,465,231,020 Rls. 93,716 $
59 1 1398 مهران-ایلام عراق 42029900 جعبه ها و محفظه هايي غير مذکور در جاي ديگرباسطح خارجي از موادي که در جاي ديگرمذکور نباش 10,710 8,337,040,340 Rls. 89,537 $
60 1 1398 مهران-ایلام عراق 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,200 8,284,532,800 Rls. 83,200 $
61 1 1398 مهران-ایلام عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 55,307 8,093,380,921 Rls. 82,961 $
62 1 1398 مهران-ایلام عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 158,362 8,044,544,225 Rls. 85,331 $
63 1 1398 مهران-ایلام عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 49,280 7,864,811,935 Rls. 87,041 $
64 1 1398 مهران-ایلام عراق 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 7,200 7,804,425,600 Rls. 86,400 $
65 1 1398 مهران-ایلام عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 54,551 7,530,453,758 Rls. 81,990 $
66 1 1398 مهران-ایلام عراق 44219990 --- ساير 29,065 7,416,026,445 Rls. 76,028 $
67 1 1398 مهران-ایلام عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 30,340 7,227,776,861 Rls. 66,529 $
68 1 1398 مهران-ایلام عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 27,367 7,148,345,530 Rls. 79,139 $
69 1 1398 مهران-ایلام عراق 63023900 شستنيهاي رختخواب ا زساير مواد نسجي (به استثناء چاپ شده، کشباف يا قلاب باف). 7,000 7,039,609,500 Rls. 77,000 $
70 1 1398 مهران-ایلام عراق 69074090 ـ ـ ـ سایر 659,527 6,992,759,725 Rls. 74,570 $
71 1 1398 مهران-ایلام عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 55,200 6,980,625,120 Rls. 77,280 $
72 1 1398 مهران-ایلام عراق 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 13,950 6,808,788,650 Rls. 74,532 $
73 1 1398 مهران-ایلام عراق 84212110 ـ ـ ـ فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 22,500 6,778,306,500 Rls. 67,500 $
74 1 1398 مهران-ایلام عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 17,600 6,545,719,510 Rls. 70,023 $
75 1 1398 مهران-ایلام عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 24,246 6,528,720,745 Rls. 59,398 $
76 1 1398 مهران-ایلام عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 129,243 6,517,273,091 Rls. 67,371 $
77 1 1398 مهران-ایلام عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 13,858 6,129,516,640 Rls. 58,717 $
78 1 1398 مهران-ایلام عراق 94019090 اجزا و قطعات نشيمنها غير از نشيمنهاي وسايل نقليه هوايي يا زميني 27,636 6,083,844,312 Rls. 55,272 $
79 1 1398 مهران-ایلام عراق 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 21,200 5,845,725,600 Rls. 58,300 $
80 1 1398 مهران-ایلام عراق 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 15,900 5,744,924,400 Rls. 63,600 $
81 1 1398 مهران-ایلام عراق 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 16,569 5,457,677,217 Rls. 49,707 $
82 1 1398 مهران-ایلام عراق 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 21,380 5,448,201,819 Rls. 60,029 $
83 1 1398 مهران-ایلام عراق 73242900 وا ن حمام ا ز آهن (به استثناءچدن) يا فولاد. 24,650 4,883,850,270 Rls. 44,370 $
84 1 1398 مهران-ایلام عراق 46019900 بافته ها و اشياء همانند ازمواد قابل بافت، بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يا بافته شده، 27,000 4,852,116,000 Rls. 54,000 $
85 1 1398 مهران-ایلام عراق 84303190 ساير ماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه و حفر تونل غير مذکور در جاي ديگر 7,100 4,689,024,600 Rls. 42,600 $
86 1 1398 مهران-ایلام عراق 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 20,417 4,684,387,870 Rls. 51,859 $
87 1 1398 مهران-ایلام عراق 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 5,274 4,614,961,260 Rls. 49,871 $
88 1 1398 مهران-ایلام عراق 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 14,900 4,571,073,528 Rls. 50,568 $
89 1 1398 مهران-ایلام عراق 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين، داراي قسمت عامل ا زسرمت ها. 6,900 4,556,939,400 Rls. 41,400 $
90 1 1398 مهران-ایلام عراق 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 6,800 4,504,779,820 Rls. 48,660 $
91 1 1398 مهران-ایلام عراق 42029100 جعبه ها ومحفظه هاغير مذکور در جاي ديگر، با سطح خارجي ا زچرم طبيعي دوباره ساخته يا ا زچرم ورني شده 3,000 4,476,705,240 Rls. 49,560 $
92 1 1398 مهران-ایلام عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 24,938 4,474,824,844 Rls. 49,876 $
93 1 1398 مهران-ایلام عراق 67021000 گل، برگ وميوه مصنوعي و اجزاء آن ها؛ اشياء ساخته شده از گل، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 14,919 4,384,144,233 Rls. 44,757 $
94 1 1398 مهران-ایلام عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 31,245 4,336,922,856 Rls. 44,181 $
95 1 1398 مهران-ایلام عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 16,000 4,335,792,000 Rls. 48,000 $
96 1 1398 مهران-ایلام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 27,640 4,331,465,430 Rls. 47,220 $
97 1 1398 مهران-ایلام عراق 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 7,215 4,301,310,638 Rls. 41,959 $
98 1 1398 مهران-ایلام عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 19,500 4,227,397,200 Rls. 46,800 $
99 1 1398 مهران-ایلام عراق 83063000 قاب عکس، قاب تصويرياقابهاي همانند، اينه از فلزات معمولي. 20,118 4,224,230,568 Rls. 46,372 $
100 1 1398 مهران-ایلام عراق 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 30,620 4,190,950,001 Rls. 44,443 $
مجموع کل
2,953,587,478,085 ريال
مجموع کل
30,637,429 دلار