آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مهران-ایلام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مهران-ایلام ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 836,000 90,890,871,830 Rls. 841,610 $
مجموع کل
90,890,871,830 ريال
مجموع کل
841,610 دلار
[1]