آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (مهران-ایلام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مهران-ایلام ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 396,000 36,820,313,640 Rls. 397,980 $
مجموع کل
36,820,313,640 ريال
مجموع کل
397,980 دلار
[1]