آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهاباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,858 10,254,148,080 Rls. 113,520 $
2 1 1398 مهاباد عراق 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 5,672 7,123,706,256 Rls. 78,864 $
3 1 1398 مهاباد عراق 61029000 پالتو،نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک؛ بادگير و همانند؛ زنانه يا دخترا نه کشباف؛ از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 2,887 5,216,861,066 Rls. 57,754 $
4 1 1398 مهاباد عراق 04031090 ماست 32,177 2,862,566,602 Rls. 28,663 $
5 1 1398 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,143,532 2,629,208,557 Rls. 26,524 $
6 1 1398 مهاباد عراق 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 3,450 1,657,537,150 Rls. 18,350 $
7 1 1398 مهاباد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 9,528 941,759,774 Rls. 10,481 $
8 1 1398 مهاباد عراق 61161000 دستکش، دستكش انگشتي و نيم دستكش هاي کشباف ياقلاب باف آغشته، ا ندوده يا پوشانده با مواد پلاستيک يا کائوچو. 1,445 626,612,273 Rls. 6,937 $
9 1 1398 مهاباد عراق 91021900 ساعت مچي برقي، غير مذكور در جاي ديگر 94 579,189,548 Rls. 6,412 $
10 1 1398 مهاباد عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 720 475,506,720 Rls. 4,320 $
11 1 1398 مهاباد عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 768 414,047,232 Rls. 4,608 $
12 1 1398 مهاباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,593 230,917,859 Rls. 2,297 $
13 1 1398 مهاباد عراق 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 388 192,762,086 Rls. 2,134 $
14 1 1398 مهاباد عراق 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذکور در جاي ديگر 337 179,483,723 Rls. 1,987 $
15 1 1398 مهاباد عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 203 158,075,750 Rls. 1,750 $
16 1 1398 مهاباد عراق 42022190 کيف دستي باسطح خارجي از چرم طبيعي دوباره ساخته ياازچرم ورني شده 26 93,219,528 Rls. 1,032 $
17 1 1398 مهاباد عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 31 58,804,179 Rls. 651 $
18 1 1398 مهاباد عراق 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 220 46,067,790 Rls. 510 $
19 1 1398 مهاباد عراق 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 60 24,388,830 Rls. 270 $
20 1 1398 مهاباد عراق 42029900 جعبه ها و محفظه هايي غير مذکور در جاي ديگرباسطح خارجي از موادي که در جاي ديگرمذکور نباش 25 20,595,012 Rls. 228 $
مجموع کل
33,785,458,015 ريال
مجموع کل
367,292 دلار
[1]