آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 80,201 6,452,977,856 Rls. 67,830 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه گرجستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 68,250 3,205,776,210 Rls. 35,490 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 21,600 1,065,249,897 Rls. 11,793 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه گرجستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 46,330 1,019,917,886 Rls. 9,266 $
5 1 1398 منطقه ویژه کاوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 34,800 990,920,262 Rls. 9,838 $
6 1 1398 منطقه ویژه کاوه گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 21,500 828,284,275 Rls. 7,525 $
7 1 1398 منطقه ویژه کاوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,460 516,453,132 Rls. 4,692 $
8 1 1398 منطقه ویژه کاوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 11,510 253,383,442 Rls. 2,302 $
مجموع کل
14,332,962,960 ريال
مجموع کل
148,736 دلار
[1]