آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 5,635,000 440,790,972,738 Rls. 4,664,974 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 962,660 40,586,640,164 Rls. 422,343 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 675,380 29,449,897,550 Rls. 326,375 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 275,754 20,835,422,612 Rls. 227,918 $
5 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 551,631 14,128,077,398 Rls. 156,737 $
6 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 333,270 12,580,763,141 Rls. 126,175 $
7 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 27132000 قيرنفت 146,980 5,015,164,973 Rls. 45,563 $
8 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 75,975 2,985,283,121 Rls. 33,049 $
9 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 20,878 2,603,729,505 Rls. 23,655 $
10 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 27101950 روغن صنعتي 46,770 2,154,527,308 Rls. 23,852 $
11 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 18,417 2,032,791,228 Rls. 18,468 $
12 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 24,480 930,842,102 Rls. 10,061 $
13 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 22,630 446,621,182 Rls. 4,978 $
14 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 22,231 131,428,695 Rls. 1,455 $
15 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 290 63,841,180 Rls. 580 $
16 1 1398 منطقه ویژه کاوه پاکستان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 230 25,316,330 Rls. 230 $
مجموع کل
574,761,319,227 ريال
مجموع کل
6,086,413 دلار
[1]