آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه هند 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 420,000 16,692,799,200 Rls. 184,800 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه هند 27101940 روغن پايه معدني 133,900 4,812,580,240 Rls. 53,560 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه هند 27101950 روغن صنعتي 102,040 3,686,868,464 Rls. 40,816 $
مجموع کل
25,192,247,904 ريال
مجموع کل
279,176 دلار
[1]