آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 2,000,060 91,778,644,391 Rls. 919,627 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 775,786 61,537,185,185 Rls. 624,146 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 512,989 56,559,403,832 Rls. 594,617 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 153,556 30,178,748,833 Rls. 312,060 $
5 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 748,370 28,079,447,940 Rls. 276,019 $
6 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 869,030 17,669,234,806 Rls. 176,389 $
7 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 905,480 17,259,323,403 Rls. 182,153 $
8 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 175,738 11,191,311,455 Rls. 123,895 $
9 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 93,600 9,863,926,800 Rls. 109,200 $
10 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 75,000 7,017,026,250 Rls. 63,750 $
11 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 150,415 6,687,903,662 Rls. 73,348 $
12 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 134,136 4,675,816,368 Rls. 50,112 $
13 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 713,410 4,601,966,232 Rls. 51,043 $
14 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 116,630 4,506,267,954 Rls. 50,151 $
15 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 35,414 4,241,035,630 Rls. 38,530 $
16 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 32,504 3,867,911,790 Rls. 37,470 $
17 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 25,000 3,818,795,000 Rls. 42,500 $
18 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 190,720 3,793,442,384 Rls. 38,144 $
19 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 27101910 روغن موتور 27,653 3,694,753,257 Rls. 33,567 $
20 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 73201000 فنر تيغه کاي و تيغه براي آن 37,828 3,499,770,904 Rls. 37,828 $
21 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 250,000 3,137,023,500 Rls. 28,500 $
22 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 47,290 1,896,616,334 Rls. 20,997 $
23 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 23,390 1,669,099,262 Rls. 18,478 $
24 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 299,000 1,142,373,860 Rls. 11,607 $
25 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 7,094 1,049,428,782 Rls. 11,633 $
26 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 27101950 روغن صنعتي 14,928 821,569,944 Rls. 7,464 $
27 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,788 680,733,904 Rls. 7,576 $
28 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 29,100 582,966,580 Rls. 5,820 $
29 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,800 325,184,400 Rls. 3,600 $
30 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 68062010 رسهاي منبسط شده 48,540 267,142,317 Rls. 2,957 $
31 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,725 239,954,780 Rls. 2,180 $
32 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 400 71,883,200 Rls. 800 $
33 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 85014010 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous) باجريان متناوب، تك فاز 48 31,040,022 Rls. 282 $
34 1 1398 منطقه ویژه کاوه عراق 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 255 23,033,895 Rls. 255 $
مجموع کل
386,459,966,856 ريال
مجموع کل
3,956,699 دلار
[1]