آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه روماني 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 82,420 4,219,371,191 Rls. 38,333 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 44,195 3,994,413,398 Rls. 39,772 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 21,100 1,857,998,480 Rls. 16,880 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه روماني 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 20,678 1,681,022,690 Rls. 18,610 $
مجموع کل
11,752,805,759 ريال
مجموع کل
113,595 دلار
[1]