آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 320,350 14,147,283,804 Rls. 149,360 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 118,770 9,318,813,512 Rls. 95,016 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 83,172 4,642,014,461 Rls. 48,407 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 94,880 3,856,686,984 Rls. 42,696 $
5 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 27132000 قيرنفت 44,440 1,264,335,013 Rls. 13,997 $
6 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 48,130 1,059,543,446 Rls. 9,626 $
7 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 24,040 933,730,873 Rls. 10,337 $
8 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 14,460 636,650,664 Rls. 5,784 $
9 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 23,100 508,528,020 Rls. 4,620 $
10 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 23,230 461,581,190 Rls. 5,110 $
11 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 10,032 416,778,006 Rls. 4,614 $
مجموع کل
37,245,945,973 ريال
مجموع کل
389,567 دلار
[1]