آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 34,903 25,222,024,696 Rls. 279,224 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه ايتاليا 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 14,185 2,306,370,357 Rls. 25,533 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 147 26,556,726 Rls. 294 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه ايتاليا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 104 7,948,952 Rls. 88 $
مجموع کل
27,562,900,731 ريال
مجموع کل
305,139 دلار
[1]