آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 13,411,840 569,924,120,062 Rls. 5,682,321 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,935,650 136,175,021,323 Rls. 1,365,875 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,542,494 114,627,188,261 Rls. 1,159,677 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 54,719 36,937,484,822 Rls. 378,056 $
5 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 698,860 31,666,972,480 Rls. 313,232 $
6 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 625,680 27,226,063,890 Rls. 301,410 $
7 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 533,382 24,362,383,649 Rls. 238,279 $
8 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 26,334 19,371,769,036 Rls. 198,474 $
9 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 930,810 18,772,322,120 Rls. 186,162 $
10 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 216,982 18,094,944,900 Rls. 181,299 $
11 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 365,000 10,946,610,194 Rls. 121,394 $
12 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 201,969 9,528,150,638 Rls. 102,951 $
13 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 13,200 3,884,672,000 Rls. 35,292 $
14 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 23,650 1,301,589,575 Rls. 11,825 $
15 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 70049020 ورق شيشه ا ي غير مذكور با ضخامتهاي 2.5 ميليمتر و کمتر از آن 43,480 786,656,192 Rls. 8,768 $
16 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 5,364 678,917,928 Rls. 6,168 $
17 1 1398 منطقه ویژه کاوه افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 580 52,390,820 Rls. 580 $
مجموع کل
1,024,337,257,890 ريال
مجموع کل
10,291,764 دلار
[1]