آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 115,280 2,132,701,848 Rls. 23,056 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه ارمنستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 91,192 714,691,003 Rls. 6,875 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه ارمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 15,260 335,936,692 Rls. 3,052 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه ارمنستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 21,920 108,530,006 Rls. 986 $
مجموع کل
3,291,859,549 ريال
مجموع کل
33,969 دلار
[1]