آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 145,060 5,710,406,802 Rls. 62,727 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 103,720 3,823,543,839 Rls. 36,735 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه آذربايجان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 2,985 1,857,230,180 Rls. 20,561 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 19,200 1,236,317,472 Rls. 11,232 $
5 1 1398 منطقه ویژه کاوه آذربايجان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 38,020 686,861,716 Rls. 7,617 $
6 1 1398 منطقه ویژه کاوه آذربايجان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 664 447,470,897 Rls. 4,954 $
7 1 1398 منطقه ویژه کاوه آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,040 366,784,028 Rls. 4,082 $
8 1 1398 منطقه ویژه کاوه آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 2,290 201,650,072 Rls. 1,832 $
9 1 1398 منطقه ویژه کاوه آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 2,200 53,274,364 Rls. 484 $
مجموع کل
14,383,539,370 ريال
مجموع کل
150,224 دلار
[1]