آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی گرجستان 29173500 انيدريد فتاليك 130,000 9,133,664,800 Rls. 101,803 $
مجموع کل
9,133,664,800 ريال
مجموع کل
101,803 دلار
[1]