آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 35,767,983 719,997,468,800 Rls. 7,379,966 $
2 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 9,211,315 529,829,814,433 Rls. 5,100,223 $
3 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 5,060,939 371,560,730,866 Rls. 4,113,416 $
4 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29152100 اسيد استيك 2,550,209 93,438,457,056 Rls. 848,893 $
5 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 540,000 81,483,273,000 Rls. 807,000 $
6 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29173500 انيدريد فتاليك 700,000 49,181,272,000 Rls. 542,839 $
7 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 42,501,236,085 Rls. 473,715 $
8 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29214100 آنيلين و املاح آن 112,000 8,093,478,400 Rls. 90,074 $
مجموع کل
1,896,085,730,640 ريال
مجموع کل
19,356,125 دلار
[1]