آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 7,084,000 729,631,159,972 Rls. 6,628,732 $
2 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 44,000,000 683,893,056,000 Rls. 7,392,000 $
3 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 144,000 15,374,247,840 Rls. 171,360 $
مجموع کل
1,428,898,463,812 ريال
مجموع کل
14,192,092 دلار
[1]