آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 6,619,427 206,832,856,302 Rls. 1,879,086 $
2 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 475,000 33,373,006,000 Rls. 360,719 $
3 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 2,746,001,600 Rls. 30,561 $
مجموع کل
242,951,863,902 ريال
مجموع کل
2,270,366 دلار
[1]