آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 242,000 23,865,899,200 Rls. 264,211 $
2 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 88,000 9,655,918,624 Rls. 104,368 $
3 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 29173500 انيدريد فتاليك 120,000 8,431,075,200 Rls. 91,129 $
مجموع کل
41,952,893,024 ريال
مجموع کل
459,708 دلار
[1]