آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 264,000 23,014,222,572 Rls. 248,754 $
مجموع کل
23,014,222,572 ريال
مجموع کل
248,754 دلار
[1]