آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 440,000 41,093,152,760 Rls. 405,680 $
2 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 346,500 28,986,097,140 Rls. 263,340 $
مجموع کل
70,079,249,900 ريال
مجموع کل
669,020 دلار
[1]