آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات چين 26011150 ـ ـ ـ کنسانتره آهن 224,622,496 1,471,237,635,674 Rls. 16,362,746 $
2 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات چين 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 28,824,640 1,034,424,182,400 Rls. 9,397,790 $
3 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 70,465,565 520,615,473,098 Rls. 5,627,180 $
4 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 177,020 44,021,306,064 Rls. 475,813 $
مجموع کل
3,070,298,597,236 ريال
مجموع کل
31,863,530 دلار
[1]