آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات هند 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 1,200,000 28,530,642,000 Rls. 315,853 $
مجموع کل
28,530,642,000 ريال
مجموع کل
315,853 دلار
[1]