آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ویژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات جمهوري کره 26030090 ـ ـ ـ کنسانتره مس 1,342,120 98,659,033,184 Rls. 1,073,475 $
مجموع کل
98,659,033,184 ريال
مجموع کل
1,073,475 دلار
[1]