آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ویژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 27,248,360 1,199,685,843,200 Rls. 10,899,200 $
2 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات تايلند 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 8,051,951 322,932,136,714 Rls. 3,593,965 $
3 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات تايلند 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 6,611,604 265,165,476,608 Rls. 2,951,070 $
4 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات تايلند 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 4,794,536 192,289,936,317 Rls. 2,140,026 $
5 1 1398 منطقه ویژه معادن و فلزات تايلند 72083610 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر 598,909 24,019,836,035 Rls. 267,321 $
مجموع کل
2,004,093,228,874 ريال
مجموع کل
19,851,583 دلار
[1]