آمار کل " صادرات به" کشور (کنيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 10,671,914 292,100,262,418 Rls. 3,162,226 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش) به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 723,800 33,482,264,200 Rls. 361,900 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 3,777,287,793 Rls. 41,817 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 46,430 1,803,409,452 Rls. 19,965 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 69074090 ـ ـ ـ سایر 163,300 613,966,213 Rls. 6,797 $
مجموع کل
331,777,190,076 ريال
مجموع کل
3,592,705 دلار
[1]