آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 32,895,000 3,010,053,353,490 Rls. 30,476,413 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ـ ـ ـ کنسانتره مس 22,067,896 1,951,315,601,964 Rls. 21,602,316 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 234,650,000 1,743,890,921,068 Rls. 18,457,945 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 6,932,892 1,724,393,222,132 Rls. 15,666,190 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 16,575,000 1,585,187,523,300 Rls. 15,913,944 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ـ ـ ـ کنسانتره آهن 214,459,000 1,527,474,738,058 Rls. 16,018,798 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 16,575,000 1,439,436,947,115 Rls. 14,152,694 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 87,249,420 1,355,064,315,846 Rls. 12,310,820 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 171,344,750 809,808,345,520 Rls. 8,527,518 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 194,500,230 543,951,932,744 Rls. 5,632,313 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ـ ـ ـ سنگ كروم 18,649,074 189,648,028,211 Rls. 1,765,954 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 42,000,000 184,463,674,240 Rls. 1,828,629 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,442,073 178,973,542,263 Rls. 1,743,892 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 25,346,666 173,187,526,185 Rls. 1,785,627 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25309030 سلستيت 57,146,278 171,390,291,657 Rls. 1,720,763 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 118,500,000 163,482,886,442 Rls. 1,714,517 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29221110 منو اتانول آمين 1,728,000 137,857,958,400 Rls. 1,382,271 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 20,000,000 84,754,670,000 Rls. 938,289 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 1,675,200 45,901,225,110 Rls. 502,364 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 625,440 38,131,692,790 Rls. 346,428 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 543,063 31,025,843,604 Rls. 344,644 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27132000 قيرنفت 1,086,240 26,934,693,281 Rls. 264,436 $
23 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151120 ـ ـ‌ ـ تراورتن 3,427,111 23,426,150,027 Rls. 239,812 $
24 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29221500 ـ ـ‌ تری اتانول آمین 202,400 19,833,734,624 Rls. 214,377 $
25 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25202000 گچ 7,013,966 19,169,196,949 Rls. 210,420 $
26 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 23,390 15,845,964,825 Rls. 175,425 $
27 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 22,310 9,281,116,170 Rls. 100,317 $
28 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 8,250,944 7,367,833,373 Rls. 74,363 $
29 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ـ ـ‌ ـ مرمر 822,890 5,474,655,680 Rls. 53,594 $
30 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 33012920 اسانس باریجه 222 4,899,638,000 Rls. 54,611 $
31 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 96,900 4,140,049,057 Rls. 45,833 $
32 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28170019 اکسيد روي بجز گريد دارويي 115,400 3,884,672,000 Rls. 43,298 $
33 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 69,980 3,098,027,400 Rls. 34,350 $
34 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 773,130 2,817,880,606 Rls. 27,060 $
35 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 33019012 ساير عرقيات سنتي 27,799 1,956,125,928 Rls. 21,803 $
36 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151130 ـ ـ‌ ـ سنگ­هاي موسوم به چيني و کريستال 234,970 1,508,974,696 Rls. 15,854 $
37 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,920 1,375,568,746 Rls. 15,332 $
38 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 56,730 307,479,916 Rls. 3,404 $
39 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 23,080 72,985,832 Rls. 808 $
مجموع کل
17,240,788,987,249 ريال
مجموع کل
174,427,426 دلار
[1]