آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 1,897,403 206,130,082,860 Rls. 2,093,989 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 903,000 80,908,389,900 Rls. 812,976 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 71,640 10,937,429,358 Rls. 109,698 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074300 ـ ـ منجمد 37,151 6,182,434,292 Rls. 63,864 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 54,000 4,858,177,500 Rls. 48,600 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 29,000 4,788,088,500 Rls. 43,500 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 08042010 --- انجیر خشک 7,680 3,399,260,928 Rls. 37,632 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 12,000 660,426,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
317,864,289,338 ريال
مجموع کل
3,216,259 دلار
[1]