آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 32,905,731 903,449,112,797 Rls. 9,586,317 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 172,000,000 154,487,551,950 Rls. 1,688,377 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101910 روغن موتور 1,358,200 146,842,922,853 Rls. 1,448,511 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 52,482,943 119,885,883,392 Rls. 1,336,237 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 1,216,169 106,527,690,499 Rls. 1,115,948 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,243,830 89,081,600,197 Rls. 826,117 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,530,000 73,888,082,450 Rls. 823,550 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 523,773 67,825,848,915 Rls. 699,283 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,819,500 64,804,083,802 Rls. 688,985 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101940 روغن پايه معدني 1,531,240 51,016,262,868 Rls. 556,516 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29336100 ملامين 520,000 50,637,505,600 Rls. 557,351 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 594,880 48,912,850,884 Rls. 478,202 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 2,533,674 43,825,584,759 Rls. 443,391 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08105000 کيوي، تازه 590,403 41,720,900,560 Rls. 437,469 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 187,610 34,220,605,376 Rls. 310,896 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101950 روغن صنعتي 725,860 27,963,647,621 Rls. 254,051 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29126000 پارا فرمالدئيد 500,000 27,663,581,000 Rls. 275,000 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,000 23,147,200,000 Rls. 220,499 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 461,685 17,495,487,067 Rls. 163,407 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 2,307,307 15,167,737,955 Rls. 164,435 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25202000 گچ 5,077,460 14,048,801,112 Rls. 143,206 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 52,466 12,824,279,117 Rls. 142,724 $
23 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 89,172 8,640,140,384 Rls. 95,235 $
24 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 90,000 8,250,799,500 Rls. 81,900 $
25 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 400,140 7,927,488,249 Rls. 88,031 $
26 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 208,967 7,550,239,794 Rls. 83,586 $
27 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 80,000 7,484,828,000 Rls. 82,862 $
28 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 7,316,649,000 Rls. 81,000 $
29 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 52,800 7,154,056,800 Rls. 79,200 $
30 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 614,430 7,060,925,687 Rls. 76,803 $
31 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 100,000 5,551,080,000 Rls. 50,432 $
32 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 145,986 4,615,360,255 Rls. 51,095 $
33 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 145,442 3,933,353,649 Rls. 43,631 $
34 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25151110 ـ ـ‌ ـ مرمر 121,640 3,689,084,884 Rls. 39,450 $
35 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25181000 دولومي تکليس يا تفته نشده 330,905 3,655,844,476 Rls. 39,709 $
36 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 35,000 3,507,000,000 Rls. 35,000 $
37 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25151120 ـ ـ‌ ـ تراورتن 543,117 3,499,223,015 Rls. 38,472 $
38 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25070010 کائولن 847,465 3,256,009,740 Rls. 35,577 $
39 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 72,330 2,786,557,436 Rls. 25,316 $
40 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 81,660 2,730,670,407 Rls. 29,339 $
41 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 28,670 2,531,216,960 Rls. 27,359 $
42 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 17,170 1,240,759,144 Rls. 13,736 $
43 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 48,210 951,559,714 Rls. 10,606 $
44 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 70052910 ـ ـ ـ با ضخامت 5/2 میلیمتر و کمتر از آن/شيشه فلوت (Float) و شيشه‌اي كه فقط يك رو يا هر دو روي آن ساييده يا صيقل شده باشد، به صورت صفحه يا ورق، حتي داراي يك لايه جاذب، منعكس‌كننده يا مانع از انعكاس ولي كار نشده به نحوي ديگر. 44,320 874,760,250 Rls. 9,750 $
45 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,150 349,145,212 Rls. 3,172 $
46 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25120000 خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك 57,000 257,437,650 Rls. 2,850 $
47 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 3,978 248,019,042 Rls. 2,760 $
48 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 43,920 238,016,915 Rls. 2,635 $
49 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25151130 ـ ـ‌ ـ سنگ­هاي موسوم به چيني و کريستال 45,170 208,998,162 Rls. 2,329 $
50 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 99,980 179,438,000 Rls. 1,630 $
مجموع کل
2,241,125,883,099 ريال
مجموع کل
23,493,938 دلار
[1]