آمار کل " صادرات به" کشور (نيجريه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 27132000 قيرنفت 198,612 6,156,931,456 Rls. 55,936 $
مجموع کل
6,156,931,456 ريال
مجموع کل
55,936 دلار
[1]