آمار کل " صادرات به" کشور (موزامبيک) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی موزامبيک 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 14,899,813 231,588,097,024 Rls. 2,581,260 $
مجموع کل
231,588,097,024 ريال
مجموع کل
2,581,260 دلار
[1]