آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 2,005,548 54,320,688,915 Rls. 579,546 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,563,500 38,056,496,452 Rls. 381,538 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 158,511 29,773,078,045 Rls. 312,583 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,908 19,264,093,675 Rls. 213,266 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 55,574 17,466,088,277 Rls. 172,348 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 240,110 7,775,212,720 Rls. 70,638 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 88,160 7,233,892,704 Rls. 79,835 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29126000 پارا فرمالدئيد 140,000 6,955,333,000 Rls. 77,000 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 71,180 6,580,306,280 Rls. 71,125 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 301,850 3,322,493,135 Rls. 30,185 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 52,000 2,861,846,000 Rls. 26,000 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 25,000 2,649,959,325 Rls. 24,075 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 32,360 2,137,138,536 Rls. 23,659 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 33,600 1,863,711,360 Rls. 20,773 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 04090000 عسل طبيعي 10,000 1,651,065,000 Rls. 18,278 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 55,680 1,225,750,656 Rls. 13,570 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25202000 گچ 405,000 1,091,726,100 Rls. 12,150 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 9,480 921,435,830 Rls. 10,201 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,000 451,645,000 Rls. 5,000 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 7,180 385,820,704 Rls. 3,505 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 2,750 363,234,300 Rls. 4,021 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,160 292,129,360 Rls. 3,256 $
23 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 312 6,771,026 Rls. 62 $
مجموع کل
206,649,916,400 ريال
مجموع کل
2,152,614 دلار
[1]