آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 38123990 ـ ـ ـ ساير 100,000 21,678,960,000 Rls. 240,000 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 133,380 6,343,963,407 Rls. 60,021 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 92,110 1,387,518,419 Rls. 14,054 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 50,730 837,640,310 Rls. 7,610 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 25182000 دولومي تکليس يا تفته شده 93,525 389,408,262 Rls. 4,209 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 37,330 287,615,523 Rls. 2,613 $
مجموع کل
30,925,105,921 ريال
مجموع کل
328,507 دلار
[1]