آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 39,750 3,939,316,150 Rls. 43,725 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27132000 قيرنفت 40,260 921,734,554 Rls. 8,374 $
مجموع کل
4,861,050,704 ريال
مجموع کل
52,099 دلار
[1]