آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 48,755 5,366,511,605 Rls. 48,755 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,987,238,000 Rls. 22,000 $
مجموع کل
7,353,749,605 ريال
مجموع کل
70,755 دلار
[1]