آمار کل " صادرات به" کشور (غنا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 50,009,000 1,664,398,891,340 Rls. 15,121,139 $
مجموع کل
1,664,398,891,340 ريال
مجموع کل
15,121,139 دلار
[1]