آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 7,532,287 222,871,979,658 Rls. 2,335,721 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 2,621,660 66,226,748,783 Rls. 601,673 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 3,000,000 42,378,240,000 Rls. 458,054 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 800,000 26,489,443,200 Rls. 286,317 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,000 11,857,101,283 Rls. 107,722 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 642,957 10,344,136,314 Rls. 114,516 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 24,500 3,762,202,850 Rls. 41,650 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 94069090 ـ ـ ـ ساير 4,000 3,700,720,000 Rls. 40,000 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 196,083 2,337,034,880 Rls. 25,872 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 5,545 2,003,497,220 Rls. 22,180 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 95030080 --- سایر 5,440 1,796,358,720 Rls. 16,320 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 2,900 1,623,086,592 Rls. 17,543 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39162020 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 7,820 1,412,745,560 Rls. 15,640 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 77,750 1,404,615,950 Rls. 15,550 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 7,060 1,188,766,800 Rls. 10,800 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 45,105 902,286,039 Rls. 8,197 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 108,570 367,187,385 Rls. 4,065 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 180 361,316,000 Rls. 4,000 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 26,210 170,495,988 Rls. 1,888 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 25,280 131,807,080 Rls. 1,197 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72161000 پروفيل بامقطعI،U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 580 78,586,230 Rls. 870 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 950 2,601,851 Rls. 24 $
مجموع کل
401,410,958,383 ريال
مجموع کل
4,129,800 دلار
[1]