آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 1,965,913 57,343,248,586 Rls. 634,827 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27132000 قيرنفت 1,000,000 22,944,464,000 Rls. 255,737 $
مجموع کل
80,287,712,586 ريال
مجموع کل
890,564 دلار
[1]