آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانکا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 21,600,000 356,630,040,000 Rls. 3,948,123 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 9,210,573 247,958,794,834 Rls. 2,461,450 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 476,000 10,481,179,184 Rls. 116,822 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 39,960 2,117,109,796 Rls. 23,438 $
مجموع کل
617,187,123,814 ريال
مجموع کل
6,549,833 دلار
[1]