آمار کل " صادرات به" کشور (زلاندنو) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی زلاندنو 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,600 1,814,297,618 Rls. 20,222 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی زلاندنو 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 17,200 1,545,488,800 Rls. 17,200 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی زلاندنو 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 20,000 1,100,710,000 Rls. 10,000 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی زلاندنو 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 20,000 925,180,000 Rls. 10,000 $
مجموع کل
5,385,676,418 ريال
مجموع کل
57,422 دلار
[1]