آمار کل " صادرات به" کشور (جيبوتي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 4,514,655 126,622,247,952 Rls. 1,298,421 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 317,687 12,052,466,590 Rls. 133,429 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 11,128,532,800 Rls. 123,200 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 82,250 5,884,615,802 Rls. 65,146 $
مجموع کل
155,687,863,144 ريال
مجموع کل
1,620,196 دلار
[1]